Muskelterapi

Muskelterapi er en behandlingsteknikk som er utviklet gjennom mange års praktisk erfaring, og som gis i forbindelse med spenningshodepine, ryggproblemer, falsk ishjas med mer.

B
ehandlingsformen består av en kombinasjon av aktiv/passiv streching, overflatisk og dyptgående behandling av muskler og sener som feks. bindvevsbehandling, kopping, triggerpunktsbehandling, muskelpressur samt spesifikke massasjegrep.

Utfra spenningsmønsteret i musklene, tilrettelegges behandlingen spesielt etter den enkelte klients behov.

D
et legges bl.a. stor vekt på å gi klienten en forståelse for de negative bevegelsesmønstrene som er årsaken til skaden. Klienten får informasjon om musklenes funksjon, slik at de lettere forstår viktigheten av å styrke og strekke de riktige muskelgruppene ved plager/skader. Eksempler på hjemmeøvelser og trening blir gitt for at klienten selv skal kunne utføre styrking og strekking av musklene.

M
uskelterapi kan med stor suksess kombineres med mange andre behandlingsformer.

 

 

 

 

 

Terapeutisk stretching

Terapeutisk stretching er når terapeuten tøyer ut musklene for pasienten. Metoden innebærer følgende:

Undersøkelse av holdning. Enkelte muskler forandrer holdningen hvis de er for korte eller svake.

Muskelfunksjonstester. Vi tester den enkelte muskel eller muskelgruppens funksjon og styrke. Dårlig funksjon/styrke må man finne ut årsaken til, feilaktigt bruk, innaktivitet eller neurologiske avvikelser (tex prolaps) kan vare årsaker till dette.

Bevegelighetstester. Vi måler bevegeligheten med vinkelmålere, tommestokk eller bedømmer med blotte øyet. Disse tester er viktige for å kunne gi riktige råd til pasienten.

Terapeutisk stretching. Terapeuten tøyer ut musklene for pasienten. Dette er meget effektivt og lærer også pasienten hvor det skall tøye når man tøyer ut selv. Meget effektiv metode da man kan tøye ut muskler som ikke alltid kan masseres effektivt. Anvendes ofte i kombinasjon med tex massasje.

Hjemøvelser. Ut fra de tester som blitt gjennomført har vi fått en bild av musklenes funksjon/styrke og bevegelighet. Ut fra disse funn så gir vi pasienten råd og øvelser som er individuelt anpassede.