Tankar og følelsar fører til ei handling

Tankar og følelser fører til ei handling. Ei handling kan være ord som blir sagt eller noko vi fysisk gjer som kjem av det tankane og følelsane fortalte oss. Tankar i form av ein indre dialog, følelser som kjem av orda som blir sagt av oss til oss, i eit sinn som skaper sine bilder …

Tankar og følelsar fører til ei handling Read More »