IMG_6846

«Start med trua på at ditt liv kan bli forandra,
og at du har styrka til å endre det»

Slide2

«Det finnest ingen begrensningar, utan dei du sjølv skapar.
Sjå dine potensial, og nå nye høgder.»

Slide3

«Fleksibilitet er ei gåve til oss sjølve.
Det forenklar livet og tillet deg å sjå muligheitane som er fint pakka inn.»

IMG_5346

«Bevistheit er den største drivkrafta til forandring»

Slide 5

«Med eit travelt sinn vil svara du leitar etter aldri kome.
Ikkje før sinnet stilnar, kan du høyre hjarte sin visdom»

Slide 6
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Energibalansering

Kva er Energibalansering

Det å være ein intuitiv veiledar og balansere energi handler om å ta inn feltet av energi som vi har rundt oss, kalt aura. Det handler om frekvenser og følelser. Kvar tanke, følelse som alle har sin frekvens.Hjerte har si rytme ,sin frekvens.,for visste du at hjartet vårt faktisk er eit sjølvtenkjande organ, og med sine nærmare 40 000 neuronar har det sitt eige nettverk som fortell oss korleis vi eigentlig har det. Det kan tenke, føle og ta sine eigne avgjerdslar akkurat som ei lita hjerne, og det er her din intuisjon snakker i fra. Utfordringa er att vi sjeldan lyttar til det hjartet fortel oss. Mykje av grunnen er kanskje at vi lever i ei verd der kvardagen tek oss, og krev at vi har fokus på det ytre, meir enn det å lytte innover og til hjartets visdom.

Sanninga er at vi er energi. Og som energetiske lyskroppar sender vi ut forskjellige frekvensar og vibrasjonsnivå heile tida. Inne i det feltet ligg det informasjon som fortel oss korleis vi eigentleg har det med oss sjølve og livet generelt.

Har du nokon gong kome inn i eit rom der du berre veit at noko ikkje er slik det skal være ?Eller du møter ein ven, og uansett om vedkomande framstår som at alt er berre bra, så er det noko inni deg som seier at her er det noko som ikkje stemmer? Slik er det å være intuitiv, det å lese energi. Ein kan liksom ikkje alltid forklare det med ord. Men ein kjenner det langt inn i hjerterota og ryggrada. Med trening kan ein plukke opp denne informasjonen som ligg i energifeltet meir bevisst, og ikkje la sine eigne tankar og følelser kome i vegen for det som kjem.

Så det å lese energiar og frekvenser handler om å bruke intuisjon sin. Ha fokuset mot energien som vi mennesker har, og å motta informasjonen som allerede ligg i det feltet som vi er ein del av. Hos meg kjem det oftast gjennom bilder og ein indre viten . Eit indre som eg har trent opp gjennom år. For det er slik at sjølv om mitt klarsyn og mediumistiske evner har vore hos meg fra den dagen eg vart fødd, så vart den utfordra og satt på prøve av alle dei ytre påvirkningane som eit barn i utvikling blir utsatt for. Det gjeld spesielt det å ha tillit til det ein tek inn, og til alle uforklarlege hendingar som berre kjem. I den voksen verden vart det kalla for fantasi og unormalt.

Mi utdanning ved Arthur Findlay Collage, var min plass der eg fekk testa meg, luka vekk mi usikkerheit i forhold til mine evner, og det å finne tillita til mine spirituelle erfaringar. For det å ta inn informasjon energetisk, krev at du ikkje står i vegen for deg sjølv når du jobbar . Det å være på ein nøytral plass og sette seg sjølv til sides, er essensielt for å i det heile kome i kontakt med informasjonen som ligg der. Og ikkje minst ha tillit til det som universet viser deg. Ein informasjon som alt ligg lagra i den universelle databasen.

Ubalanse og blokkeringar er ting ein kan støte på når vår livstil og våre tankar jobber imot oss, eller når et oppstår ytre hendingar som vi ikkje styrer over. Då kan det sette seg emosjonelle spenningar i vår fysiske kropp som igjen vil påvirke vårt energifelt. Det å få løyse opp i dette, og å få sette ord på noko ein kjenner på men ikkje heilt veit kva er, gjer godt både for kropp og sjel. Eg kombinerar ofte litt forskjellige tekniker under ein slik time. Det kan være fra massasje og korrigering av chakra, til meditativ behandling og healing. Alt i ein kombinasjon tilrettelagt kvar enkelt.

Skroll til toppen