Verdiar

Verdiar og overbevisningar – Del 2 / 2

Korleis kan vi gå fram for å finne våre verdier og overbevisninger? Vi vil mest sannsynlig oppgradere våre verdier og overbevisninger gjennom livet. Verdier får ei ny meining ved erfaring. Overbevisninger leggast vekk og blir erstatta ved oppdagelse av  ny kunnskap. Første steg til å oppdage sine faktiske overbevisninger og verdier er å bli bevisst sine […]

Verdiar og overbevisningar – Del 2 / 2 Read More »

Skroll til toppen